Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

cranberrrry
7817 587f
Reposted fromvanirr vanirr
cranberrrry
7908 ab5c
Reposted fromadalineye adalineye
Sponsored post
soup-sponsored
cranberrrry
“ – Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz… ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
cranberrrry
 Brugges, Belgium
Reposted fromlifeless lifeless
cranberrrry
8093 60a6
Agua de Annique - Wonder
Reposted fromskognymfe skognymfe
cranberrrry
Sun will shine for you 
‘Cause I adore you...
— A.
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
cranberrrry
Miłości, miłości i jeszcze raz miłości.
Reposted fromiamstrong iamstrong
cranberrrry
5390 09af 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
cranberrrry
5455 3c51
Reposted fromrol rol
cranberrrry
5506 3811
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani

April 03 2015

cranberrrry
9469 4187
Reposted fromasalluhi asalluhi
cranberrrry
cranberrrry
3685 4ce6
Reposted fromasalluhi asalluhi
cranberrrry
Bo drugi człowiek jest całością z jego wadami i zaletami, problemami i radościami, i dopiero akceptacja tego wszystkiego oznacza miłość.
— Katarzyna Błeszyńska
Reposted fromesperantoo esperantoo
cranberrrry
9909 8ea2 500
Reposted fromfoina foina
cranberrrry
9988 2aff
Reposted fromtakeitharder takeitharder
cranberrrry
9999 51a4
przyjaciel

Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28

April 01 2015

cranberrrry
3243 513a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaalices aalices
cranberrrry
1013 e05c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaalices aalices

haveitjoeway:

thecutestofthecute:

limitless-luck:

if you’re ever sad, remember that there’s a puppy somewhere with hiccups

image

hiccpup

Reposted fromredamancy redamancy viaaalices aalices
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...